(e-Tax) ระบบพิมพ์หนังสือรับรองภาษีพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่อัตราจ้างออนไลน์ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
สัญลักษณ์ประจำสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

เข้าสู่ระบบ Admin

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

ย้อนกลับ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
393/2 หมู่ 9 ชุมชนขี้เหล็กใหญ่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000 โทรศัพท์ : 044-556766 โทรสาร : 044-056768