++| : โดย!..สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ|++



Home Administrator



กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (13 หลัก)  :   
เลือกรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี  :   -> 
-> กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก) <-


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
393/2 หมู่ 9 ชุมชนขี้เหล็กใหญ่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 โทร.044-056766-7 โทรสาร : 040-056768 -9