++|(e-Salary) ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือน : โดย!..สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ|++Home Administrator

User Name :
Password :
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
393/2 หมู่ 9 ชุมชนขี้เหล็กใหญ่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000