(e-Employee) ระบบพิมพ์สลิปค่าตอบแทนพนักงานราชการและอัตราจ้างออนไลน์ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
สัญลักษณ์ประจำสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
Responsive image
สัญลักษณ์ประจำสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ระบบพิมพ์สลิปค่าตอบแทนพนักงานราชการและอัตราจ้างออนไลน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
393/2 หมู่ 9 ชุมชนขี้เหล็กใหญ่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000 โทรศัพท์ : 044-556766 โทรสาร : 044-056768