ระบบพิมพ์เกียรติบัตรออนไลน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
Certificate Preview
การอบรมพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมการสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ และอบรมพัฒนาการผลิตสื่อสร้างสรรค์
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 27 เม.ย. 2567
Certificate Preview
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 มี.ค. 2567
Certificate Preview
คณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567
กลุ่มอำนวยการ 16 ม.ค. 2567