ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือน เงินค่าจ้าง และเงินบำนาญออนไลน์ : สพม.ชัยภูมิ

ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือน เงินค่าจ้าง และเงินบำนาญออนไลน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
393/2 ม.9 ชุมชนขี้เหล็กใหญ่่ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000 โทร.044-056766 ต่อ 12 โทรสาร.044-056768

คู่มือการใช้งาน