++|(e-welfare) โอนเงินสวัสดิการออนไลน์ : !..สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ|++Home Administrator
กรอกหมายเลขบัญชีธนาคาร ตัวอย่าง 307-1-11111-1  :   
เลือกรายงานบัญชี รับ - จ่าย เงินเดือน ประจำ  :   -> 
-> กรุณากรอกเลขบัญชีธนาคารด้วย <-


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
393/2 หมู่ 9 ชุมชนขี้เหล็กใหญ่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000